Retributiereglement op het gebruik van elektriciteitskasten

Wie in onze gemeente gebruik wil maken van een door de gemeente ter beschikking gestelde elektriciteitskast, moet hiervoor een aansluitingskost van € 50 per aansluiting (met een jaarlijks maximumtarief van € 250) betalen. De terugvordering van het verbruikte vermogen wordt aangerekend aan € 3 per kVA verbruik.