Reisdocument voor niet-Belgen (vluchtelingen, staatlozen en bepaalde categorieën van vreemdelingen)

Je bent geen Belg? Vraag je reispas dan aan in jouw ambassade of consulaat. Sommige personen die niet over de Belgische nationaliteit beschikken, kunnen echter niet terecht bij hun ambassade of consulaat voor een reispas of een nationaal reisdocument. Zij kunnen terecht in het gemeentehuis voor een reispas. 

Voor wie?

Erkende vluchtelingen, erkende staatlozen en bepaalde categorieën van vreemdelingen die aan de voorwaarden voor een bijzonder reisdocument van de Belgische overheid voldoen.

Voorwaarden

Je kan als erkende vluchteling (reispas met blauwe kaft) of erkende staatloze (reispas met grijze kaft) een reisdocument aanvragen als je voldoet aan al deze voorwaarden:

 • je hebt een beschermde status als vluchteling of staatloze;
 • je beschikt over een geldige A-, B-, C-, D- of F-kaart;
 • jouw nationaliteit en statuut staan vast (er staat geen vermelding (Decl.) op je verblijfskaart).

Je kan als erkende vreemdeling (reispas met rode kaft) een reisdocument aanvragen als je voldoet aan al deze voorwaarden:

 • je bent erkend als vreemdeling in België.
 • je beschikt over een geldige B-, C-, D- of F-kaart. (Indien je de status hebt van ‘persoon onder subsidiaire bescherming’ kom je ook in aanmerking als je een A-kaart hebt.)
 • jouw nationaliteit en statuut staan vast (er staat geen vermelding (Decl.) op je verblijfskaart).
 • je kan een geschreven akkoord van de FOD Buitenlandse Zaken voor de afgifte van een reisdocument voorleggen. Dit geschreven akkoord is maximaal twee weken oud.

Procedure

Erkende vluchtelingen en staatlozen vragen hun reisdocument aan bij het gemeentebestuur van hun woonplaats. Je komt dit persoonlijk aanvragen.

Een vreemdeling die geen internationaal paspoort kan aanvragen bij zijn eigen overheid (ambassade of consulaat) kan in uitzonderlijke omstandigheden bij de gemeente een reisdocument voor vreemdelingen aanvragen.

Om een aanvraag bij het gemeentebestuur in te dienen, moet je eerst toestemming van FOD Buitenlandse Zaken vragen.

 1. Ga met deze vragenlijst na of je voldoet aan de voorwaarden en welke documenten je moet indienen.
   
 2. Als je aan de voorwaarden voldoet, stuur je een e-mail naar passeport@diplobel.fed.be of een brief (FOD Buitenlandse zaken, Directie reis- en identiteitsdocumenten, dienst C2.2 Individuele dossiers & nationale regelgeving, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel)

  Vermeld deze gegevens:
  - Naam en voornamen
  - Geboorteplaats
  - Nationaliteit
  - Een kopie van je verblijfskaart
  - Een kopie van andere documenten betreffende je situatie

  De aanvraag voor een minderjarig kind wordt ingediend door de ouder(s) of voogd. De onderzoekstermijn duurt ongeveer zes weken.
   

 3. Zodra je de toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken (per mail of post) ontvang, heb je twee weken de tijd om de aanvraag persoonlijk bij het gemeentebestuur van je woonplaats in te dienen.

Dit kan enkel op afspraak. Deze kan je maken via burger@zemst.be of telefonisch op 015 62 71 67.

Bedrag

Gewone procedure

 • Volwassene: 73,50 euro
 • Minderjarige: 41 euro

Spoedprocedure 

 • Volwassene: 242,50 euro
 • Minderjarige: 210 euro

Wat meebrengen

 • Je verblijfskaart
 • Een recente kleurenpasfoto die voldoet aan de ICAO-normen 
 • Je oud reisdocument (als je er een hebt)
 • Identiteitsbewijzen voor minderjarige kinderen. De kinderen moeten ook persoonlijk aanwezig zijn. De aanvraag voor minderjarige kinderen kan je enkel indienen in het bijzijn van een ouder of voogd + toestemming van beide ouders.
 • Bij een reisdocument voor vreemdelingen: toestemming FOD Buitenlandse Zaken.

Meer info

Meer informatie kan je vinden op de website van FOD Buitenlandse Zaken.