Project werken Zemst-Laar

Inleiding

Aquafin plant de aanleg van gescheiden riolering in de Humbeeksebaan tussen de Halvesteenstraat en waterzuivering Zemst-Larebeek.
De gemeente Zemst koppelt daar gemeentelijke rioleringswerken aan vast in de Larestraat, Laremolenweg, Spiltstraat en Vekeputtenweg.
De gemeente wil meteen ook veilige fietspaden aanleggen in de Humbeeksebaan. Het traject maakt deel uit van het bovenlokaal fietsnetwerk van de provincie.
 

Fase voorontwerp afgerond

Tijdens de infomarkt op dinsdag 27 september lieten we de bewoners kennismaken met de inrichtingsvoorstellen van de wegen. De plannen en posters op de infopanelen zijn terug te vinden in bijlage. Voor 17 oktober kon het inlichtingenformulier bezorgd worden met jouw reactie op wat we voorstelden.
In bijlage zijn de resultaten van het inlichtingenformulier en de geselecteerde suggesties terug te vinden. Dankzij jullie inbreng kan het ontwerp verder verfijnd worden.

Fase ontwerp afgerond

De nutsmaatschappijen plannen hun aanpassingswerken in. Deze zijn nodig voor de aanleg van de gescheiden riolering. De uitvoering van de nutswerken zal starten in het najaar van 2024.

Op 30 april 2024 vond een infovergadering plaats voor de bewoners met meer informatie over de afkoppeling van de private riolering, finaal ontwerp,..

De plannen en de presentatie zijn terug te vinden in bijlage.

Fase omgevingsvergunning

Het milieueffectenrapport (MER) werd ingediend. Hiermee kunnen we in een vroeg stadium de mogelijke milieueffecten inschatten. Binnen 60 dagen volgt er een beslissing van het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid. Na de beslissing in dit voortraject kan de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend worden.

Heb je na het doornemen van deze info nog een vraag of een opmerking?
Gebruik dan onze online meldingstool