Project werken Zemst-Laar

Inleiding

Aquafin plant in 2023 de aanleg van gescheiden riolering in de Humbeeksebaan tussen de Halvesteenstraat en waterzuivering Zemst-Larebeek.
De gemeente Zemst koppelt daar gemeentelijke rioleringswerken aan vast in de Larestraat, Laremolenweg, Spiltstraat en Vekeputtenweg.
De gemeente wil meteen ook veilige fietspaden aanleggen in de Humbeeksebaan. Het traject maakt deel uit van het bovenlokaal fietsnetwerk van de provincie.
 

Fase voorontwerp afgerond

Tijdens de infomarkt op dinsdag 27 september lieten we de bewoners kennismaken met de inrichtingsvoorstellen van de wegen. De plannen en posters op de infopanelen zijn terug te vinden in bijlage. Voor 17 oktober kon het inlichtingenformulier bezorgd worden met jouw reactie op wat we voorstelden.
In bijlage zijn de resultaten van het inlichtingenformulier en de geselecteerde suggesties terug te vinden. Dankzij jullie inbreng kan het ontwerp verder verfijnd worden.

Fase ontwerp

De nutsmaatschappijen plannen hun aanpassingswerken, die nodig zijn voor de aanleg van de gescheiden riolering, in.

De opmaak van het milieueffectenrapport (MER) voor het grondwater is bijna klaar. Zo kunnen we in een vroeg stadium de mogelijke milieueffecten inschatten en goed opvangen. Bijkomend zullen er nog enkele boringen uitgevoerd worden in de projectzone. In het voorjaar van 2024 plannen we samen met Aquafin een infovergadering voor de bewoners met meer informatie over afkoppeling e.d. Vervolgens werken we de aanvraag van de omgevingsvergunning af.

Heb je na het doornemen van deze info nog een vraag of een opmerking?
Gebruik dan onze online meldingstool