Woonzorgcentrum Releghem

 • 90 één-persoonskamers en twee kamers voor kortverblijf 
 • Volledig gelijkvloers, in een groene omgeving met rolstoelvriendelijke wandelpaden
 • Ingerichte kamer met mogelijkheid tot het meebrengen van eigen meubels
 • Verschillende leef- en zitruimtes, cafetaria en koffiehuisje
 • Verse maaltijden bereid in onze eigen keuken
 • Uitgebreid animatie- en kinéaanbod (met ingerichte kinézaal)
 • Kapsalon
 • Diervriendelijk centrum met huisdieren o.a. konijnen, ganzen, vogels, vissen,…
 • Een ploeg enthousiaste vrijwilligers
 • Ruime bezoekuren
 • Ruime parking, fietsenstalling
 • Elektrische taxifiets ‘Riksja’ voor de bewoners voor uitstapjes in de gemeente
 • Dementievriendelijk woon- en zorgbeleid waarbij de bewoner en mensen uit zijn naaste omgeving centraal staan
 • Begeleiding bij vragen rond levenseinde en comfortzorg

Voorwaarden

De persoon die zich inschrijft op de wachtlijst moet minimum 65 jaar zijn en een band hebben met de gemeente Zemst:

 • De kandidaat is twee jaar aaneensluitend ingeschreven in de bevolkingsregisters of in het verleden ten minste 10 jaar ingeschreven in de gemeente.

Of

 • Eén van de kinderen is op het ogenblik van de aanvraag 10 jaar aaneensluitend ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Zemst.

Kandidaten komen steeds op een wachtlijst. Een inschrijving op de wachtlijst kan enkel op afspraak.

Procedure

Voor informatie en inschrijvingen op de wachtlijst kan je terecht bij de sociale dienst.

Bedrag

De dagprijzen vanaf 1/03/2022:

 • € 55,27 voor een kamer in ons woonzorgcentrum
 • € 43,53 per persoon voor een koppelkamer (er zijn twee koppelkamers)
 • € 59,81 voor een kamer in kortverblijf

Wat is inbegrepen? De huur van de kamer, verzorging, incontinentiemateriaal, onderhoud, verbruik van water en elektriciteit, kabeldistributie, alle maaltijden en dranken, bedlinnen, gordijnen en herstellingen/vernieuwingen aan de kamer.

Wat is niet inbegrepen? Doktersrekening (vrije keuze van dokter en ziekenhuis), remgeld medicatie, kapper, pedicure, wassen van persoonlijke kledij en uitstapjes.

Wat meebrengen

 • identiteitsgegevens 
 • mutualiteitsgegevens

Volg ons op facebook.

HCO-nummer: 3581