Politieverordeningen

Naast de nieuwe algemene politieverordening - die van kracht is sinds 1 mei 2017 - zijn er nog enkele blijvende politieverordeningen van kracht in Zemst. Je vindt ze, net zoals het protocolakkoord, hiernaast.