Oranje kaart (AI)

Een attest van immatriculatie of oranje kaart is een tijdelijk verblijfsdocument. Het wordt uitgereikt aan niet-EU burgers die in specifieke procedures zitten.

Voor wie?

  • Niet-EU burgers die een specifieke procedure opgestart hebben (bv. asielzoeker, gezinshereniging, ...).

Procedure

Als de vreemdeling recht heeft op een oranje kaart (attest van immatriculatie) leveren de medewerkers van Vreemdelingenzaken dit af. De oranje kaart moet maandelijks of driemaandelijks verlengd worden. Dit kan enkel op afspraak. Deze kan je maken via burger@zemst.be of telefonisch op 015 62 71 67. 

Bedrag

De prijs van een oranje kaart hangt van de procedure af:

  • € 2,5 voor asielzoekers
  • € 5 voor de andere procedures

Wat meebrengen

 Bij een nieuwe oranje kaart:

  • één recente pasfoto: let op de eisen.
  • bijlage 26 (qq) in geval van asielzoeker

Bij verlenging van de oranje kaart:

  • enkel de oranje kaart zelf