Ontdek wat wij te bieden hebben!

Werken bij het lokaal bestuur Zemst staat voor werken bij een organisatie met 5 leidende principes...

Principe 1: 'In Zemst draait het om mensen' is het eerste principe. We streven naar een warme organisatie voor burger en medewerker, waar efficiëntie het uitgangspunt is en waar ruimte blijft voor een aanbod op maat. Daarom gaan we blijvend investeren in de competenties en het welzijn van onze medewerkers.

Principe 2: Gemeente Zemst zet in op vertrouwen en eigenaarschap

We streven naar dienstverlening waarbij de burger het eigenaarschap opneemt en hiertoe het nodige vertrouwen krijgt. Van onze medewerkers verwachten we een klantgerichte attitude waarin ze meedenken met de burger en binnen welbepaalde kaders zelf beslissingen nemen.

Principe 3: Zemst denkt globaal en regisseert lokaal

We worden minder actor en meer regisseur. We blijven de actorrol opnemen wanneer de aard van het werk dit vraagt en om lacunes op te vangen in het aanbod van andere organisaties.

Principe 4: Zemst zet in op digitalisering en datamining

We werken aan digitalisering om tegemoet te komen aan de steeds groeiende complexiteit waarin we werken. Data gaan we toegankelijker maken en meer in verband brengen met elkaar, zodat zowel de burger als medewerkers hier iets aan hebben.

Principe 5: Zemst creëert ruimte voor innovatie

Als ondernemende organisatie leggen we de lat hoog en zijn we ambitieus. We werken proactief, vernieuwen en blijven evolueren. Zemst wil naast ruimte maken voor wat moet, ook ruimte maken voor wat kan en maakt hier expliciet middelen voor vrij.

Wat bieden wij nog?

 • Een competitief maandelijks loon (loonbarema op basis van je bewezen anciënniteit en de functie waarvoor je solliciteert);
 • mogelijkheid tot het meenemen van alle relevante jaren anciënniteit uit de privésector of als zelfstandige;
 • extra vakantiedagen en feestdagen;
 • allerlei voordelen via GSD-V;
 • fietsvergoeding voor wie naar het werk fietst en 100% tussenkomst in het openbaar vervoer;
 • 2e pensioenpijler;
 • hospitalisatieverzekering bij een contract van onbepaalde duur;
 • leasefiets bij een contract van onbepaalde duur;

En dan nog dit...

 • tal van bijscholingsmogelijkheden;
 • waar mogelijk in onze dienstverlening kan je plaats - en tijdonafhankelijk werken (glijdende werkuren/telewerk)
 • leuke collega's die je met open armen ontvangen.