Lang verblijf niet-EU burger

Als je als niet-EU burger langer dan drie maanden in België wil verblijven, kan je een aanvraag van lang verblijf indienen.

Voor wie?

  • niet-EU burgers die langer dan drie maanden in België willen verblijven als werknemer, zelfstandige, student of als onderzoeker.

Voorwaarden

Als je als inwoner van buiten de EU voor langer dan drie maanden naar België wilt komen, dan heb je mogelijk een visum type D nodig. Een visum is een sticker die in het paspoort wordt aangebracht op het consulaat. Het geeft de toestemming om voor een bepaalde periode in België te verblijven.

Er bestaan verschillende soorten visa van het type D. De procedure die je moet volgen, hangt onder meer af van het doel van je komst naar België (werken, studeren, …).

Procedure

Een visum vraag je persoonlijk aan bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat in het land waar je woont. Daar krijg je ook informatie over welk type visum je nodig hebt en de voorwaarden om dat visum te krijgen.

Je komt zo snel mogelijk na je aankomst in België naar het gemeentehuis om je in te schrijven in de registers. Dit kan alleen als je al op je adres in Zemst woont. Je maakt daarvoor een afspraak.

Bedrag

De opmaak van het dossier is gratis.

Er kunnen wel eventuele kosten aangerekend worden voor bv. verblijfskaarten, administratieve kosten Dienst Vreemdelingenzaken, ....

Wat meebrengen

  • Nationale paspoort met visum D 
  • Documenten die relevant zijn voor je aanvraag (bv. gastovereenkomst, inschrijving aan een onderwijsinstelling, geboorteakte ...)
    voor sommige documenten die in het buitenland zijn opgesteld (bv. akten, documenten van de lokale overheid ...) heb je een legalisatie nodig en Nederlandse vertaling door een beëdigd vertaler
  • Je permanente adres in Zemst
  • Een recente pasfoto (maximum zes maanden oud): let op de eisen.