Lang verblijf EU burger

Als je als EU burger langer dan drie maanden in België wil verblijven, kan je een aanvraag van lang verblijf indienen.

Voor wie?

  • EU burgers die langer dan drie maanden in België willen verblijven als werknemer, zelfstandige, werkzoekende, student of als houder van toereikende bestaansmiddelen.
  • De familieleden die zelf ook EU burger zijn, kunnen zich ook inschrijven.

Procedure

Je komt zo snel mogelijk na je aankomst in België naar het gemeentehuis om je in te schrijven in de registers. Dit kan alleen als je al op je adres in Zemst woont. Dit kan enkel op afspraak. Deze kan je maken via burger@zemst.be of telefonisch op 015 62 71 67.

Bedrag

De opmaak van het dossier is gratis.

Er kunnen wel eventuele kosten aangerekend worden voor bv. verblijfskaarten, administratieve kosten Dienst Vreemdelingenzaken, ....

Wat meebrengen

  • Nationale paspoort en/of identiteitskaart 
  • Documenten die relevant zijn voor je aanvraag (bv. gastovereenkomst, inschrijving aan een onderwijsinstelling, geboorteakte ...)
    voor sommige documenten die in het buitenland zijn opgesteld (bv. akten, documenten van de lokale overheid ...) heb je een legalisatie nodig en Nederlandse vertaling door een beëdigd vertaler
  • Je permanente adres in Zemst
  • Een recente pasfoto (maximum zes maanden oud): let op de eisen.