Gezinshereniging niet-EU burger met niet-EU burger

Via gezinshereniging kan je soms een verblijfsrecht krijgen als je familie hebt in België. Of je hiervoor in aanmerking komt, hangt af van jouw nationaliteit en die van je gezinslid in België en van je familieband.

Voor wie?

De volgende familieleden van een niet-EU-onderdaan hebben onder bepaalde voorwaarden recht op gezinshereniging:

 • echtgenoot of gelijkgestelde partner (min.18 jaar)
 • partner duurzame relatie (min. 18 jaar)
 • kinderen jonger dan 18 jaar
 • ouders van een erkend vluchteling

Procedure

Een dossier van gezinshereniging kan je opstarten bij de medewerkers van Vreemdelingenzaken op het gemeentehuis. Dit kan enkel op afspraak. Deze kan je maken via burger@zemst.be of telefonisch op 015 62 71 67.

Je kan altijd eens op voorhand contact opnemen voor alle informatie over de nodige documenten. 

Bedrag

De opmaak van het dossier door de gemeente Zemst is gratis.

Er kunnen wel eventuele kosten aangerekend worden voor bv. verblijfskaarten, administratieve kosten Dienst Vreemdelingenzaken, ....

Wat meebrengen

 • Geldig internationaal paspoort of identiteitskaart
 • Verwantschap aantonen via (huwelijksakte, geboorteakte, bewijs wettelijke samenwoning), gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands indien nodig. 
 • Visum type D of bewijs van legaal verblijf in België (aankomstverklaring, geldig visum, A-kaart, verblijfsvergunning andere EU-lidstaat)
 • Bewijs voldoende bestaansmiddelen van referentiepersoon, bv. loonfiches
 • Bewijs ziektekostenverzekering
 • Geregistreerd huurcontract of eigendomstitel
 • Medisch attest
 • Drie recente pasfoto's: let op de eisen.
 • Afhankelijk van de te volgen procedure kunnen nog extra documenten gevraagd worden