Gezinshereniging niet-EU burger met Belg

Via gezinshereniging kan je soms een verblijfsrecht krijgen als je familie hebt in België.

Voor wie?

  • de echtgeno(o)t(e) of partnerschap gelijkwaardig aan een huwelijk ouder dan 21 jaar
  • de wettelijk geregistreerde partner (duurzame relatie) ouder dan 21 jaar
  • bloedverwanten in neergaande lijn (ook die van de echtgeno(o)t(e) of partner beneden de 21 jaar )
  • bloedverwanten in neergaande lijn (ouder dan 21 jaar en ten laste)
  • de ouders van een Belgisch minderjarig kind

Procedure

Een dossier van gezinshereniging kan je opstarten bij de medewerkers van Vreemdelingenzaken op het gemeentehuis. Dit kan enkel op afspraak. Deze kan je maken via burger@zemst.be of telefonisch op 015 62 71 67.

Je kan altijd eens op voorhand contact opnemen voor alle informatie over de nodige documenten. 

Bedrag

De opmaak van het dossier door de gemeente Zemst is gratis.

Er kunnen wel eventuele kosten aangerekend worden voor bv. verblijfskaarten, administratieve kosten Dienst Vreemdelingenzaken, ....

Wat meebrengen

Bij opstart dossier: 

  • Geldig internationaal paspoort of identiteitskaart.
  • Verwantschap aantonen via (huwelijksakte/partnerschapsakte, een verklaring van wettelijke samenwoonst of geboorteakte/DNA test), gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands indien nodig.
  • Vier recente pasfoto’s: let op de eisen.
  • Betalingsbewijs administratieve kost voor verblijfsaanvragen ( niet voor D-visum)

Meer informatie over de administratieve kosten voor verblijfsaanvragen