Gezinshereniging EU burger met Belg

Via gezinshereniging kan je soms een verblijfsrecht krijgen als je familie hebt in België.

Voor wie?

  • de echtgeno(o)t(e) of partner met partnerschap gelijkwaardig aan een huwelijk ouder dan 21 jaar 
  • de wettelijk geregistreerde partner (duurzame relatie) ouder dan 21 jaar 
  • bloedverwanten in neergaande lijn (alsmede die van de echtgeno(o)t(e) of hierboven vermelde partner) beneden de leeftijd van 21 jaar of ten laste
  • de ouders van een Belgisch minderjarig kind

Procedure

Een dossier van gezinshereniging kan je opstarten bij de medewerkers van Vreemdelingenzaken op het gemeentehuis. Dit kan enkel op afspraak. Dit kan via email: burger@zemst.be of telefonisch op het nummer: 015 62 71 67

Je kan altijd eens op voorhand contact opnemen voor alle informatie over de nodige documenten. Dit kan via email: burger@zemst.be of telefonisch op het nummer: 015/62.71.67

Bedrag

De opmaak van het dossier door de gemeente Zemst is gratis.

Er kunnen wel eventuele kosten aangerekend worden voor bv. verblijfskaarten, administratieve kosten Dienst Vreemdelingenzaken, ....

Wat meebrengen

Bij opstart dossier: 

  • Geldig internationaal paspoort of identiteitskaart.
  • Verwantschap aantonen via (huwelijksakte/partnerschapsakte, een verklaring van wettelijke samenwoonst of geboorteakte/DNA test), gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands indien nodig.
  • Vier recente pasfoto’s: let op de eisen.