Erkenning Zemstse vereniging

Een vereniging kan een erkenning als Zemstse vereniging aanvragen. De voorwaarden kan je raadplegen in het reglement.

Het reglement regelt de erkenning van de Zemstse verenigingen en bepaalt de voorwaarden en procedure voor deze erkenning.
Hierbij wordt het onderscheid gemaakt tussen een basiserkenning of een erkenning met subsidiemogelijkheid. Afhankelijk van de erkenning kunnen verenigingen aanspraak maken op specifieke ondersteunende maatregelen en subsidies vanwege het gemeentebestuur.

Aanvragen tot erkenning kunnen het gehele jaar door schriftelijk ingediend worden bij de gemeente Zemst aan de hand van het daarvoor voorziene aanvraagformulier.