Erkenning Zemstse vereniging

Een vereniging kan een erkenning als Zemstse vereniging aanvragen.

Voorwaarden

Om erkend te worden moet het initiatief aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Opgericht zijn als┬áprivé-initiatief, zonder beroepsdoeleinden of winst- en handelsoogmerken.
  • Geleid worden door een afzonderlijk bestuur van ten minste drie leden, waarvan de meerderheid in de gemeente woont.
  • Een eigen boekhouding voeren. Een kasboekhouding is voldoende.
  • De werking mag geen onderdeel zijn van de algemene werking van een andere vereniging in de gemeente.
  • Zetel en activiteiten op het grondgebied van de gemeente.
  • Activiteiten uitoefenen in de taal van de streek, in overeenstemming met de van kracht zijnde taalwetten.
  • Leden moeten vrijwillig toegetreden zijn. Zij moeten hun lidmaatschap zelf onderschrijven. Ze kunnen niet zonder hun toestemming opgenomen worden in het ledenbestand van de vereniging.
  • Aanvaarden verantwoording af te leggen aan het gemeentebestuur over de aanwending van eventueel verkregen subsidies of ondersteuning.

Regelgeving

  • Reglement kan je onderaan terugvinden.