Erkenning Zemstse vereniging

Een vereniging kan een erkenning als Zemstse vereniging aanvragen.

Voorwaarden

Om erkend te worden moet het initiatief aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Opgericht zijn door het privé-initiatief, zonder beroepsdoeleinden of winst- en handelsoogmerken;
  • Gekeud worden door een afzonderlijk bestuur van ten minste drie leden, waarvan de meerderheid in de gemeente woont;
  • een eigen boekhouding voeren. Een kasboekhouding is voldoende;
  • de werking mag geen onderdeel zijn van de algemene werking van een andere vereniging uit de gemeente;
  • hun zetel en activiteiten hebben op het grondgebied van de gemeente;
  • activiteiten uitoefenen in de taal van de streek in overeenstemming met de van kracht zijnde taalwetten;
  • de leden van de vereniging moeten vrijwillig toegetreden zijn tot de vereniging. Zij dienen hun lidmaatschap zelf te onderschrijven en ze kunnen niet zonder hun toestemming opgenomen worden in het ledenbestand van de vereniging;
  • aanvaarden verantwoording af te leggen ten aanzien van het gemeentebestuur over de aanwending van eventueel verkregen subsidies of ondersteuning.

Regelgeving

  • Reglement kan je onderaan terugvinden.