Dienst aangepast vervoer

Voor personen met een beperking en ouderen is mobiliteit vaak een probleem. Ziekenfondsen worden steeds strikter in hun reglementering voor vervoer. In gemeenten met een Minder Mobielen Centrale (MMC), zoals Zemst, regelen ze soms zelfs geen vervoer meer.

De Dienst Aangepast Vervoer (DAV) Grimbergen komt hieraan tegemoet. Die biedt betaalbaar vervoer aan voor alle personen die door een beperking of handicap geen gebruik van het reguliere vervoeraanbod kunnen maken. DAV rijdt met aangepaste voertuigen voor bv. rolstoelgebruikers. In tegenstelling tot de MMC kunnen minder mobiele personen die geen beperkt inkomen hebben, gebruik maken van de DAV. En ook voor rusthuisbewoners, die niet kunnen aansluiten bij de MMC, is DAV een interessante optie.

Aanvragen voor vervoer doe je bij de dispatching van de Dienst Aangepast Vervoer, iedere werkdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur, op 02 270 94 36 of via info@dav-grimbergen.net. Er wordt geen lidgeld gevraagd, geen doktersbewijs, geen inkomensbewijs en geen reden. De klant wordt vervoerd naar de bestemming die hij vraagt zonder beperking in afstand. In principe kan je vervoer aanvragen tot op de dag van het gewenste vervoer zelf, behoudens een volgeboekt rittenschema. Je betaalt de rit per persoon: € 0,40/km (rolstoelgebruikers) of € 0,56/km (nietrolstoelgebruikers). Voor één assistent of begeleider is het vervoer gratis. Leeg gereden km worden niet aangerekend.