Burenbemiddeling

In de knoop met je buur?

Heb je ruzie of onenigheid met iemand uit je buurt? Vind je dat de kinderen of de huisdieren van je buren te veel lawaai maken? Stellen er zich problemen rond de afscheiding van je tuin? Of verstoren de overhangende takken van je buurman je zicht op de straat? Is er sprake van pestgedrag, roddels of scheldpartijen?
Heb je zelf al geprobeerd om hierover met je buur te praten, maar het lukt niet?
Dan kan burenbemiddeling je helpen!

Wat is burenbemiddeling?

Burenbemiddeling is een aanbod dat we bieden wanneer je een conflict hebt met je buur. Je neemt contact op met de dienst burenbemiddeling en schetst het probleem. De coördinator zoekt twee vrijwillige bemiddelaars die naar je verhaal komen luisteren. Nadien nemen ze contact op met je buur om ook zijn/haar verhaal te horen. Daarna worden jullie samen uitgenodigd om het probleem uit te praten en te zoeken naar een oplossing waarin iedereen zich kan vinden.

Goed om weten!

Burenbemiddeling is gratis.
Een essentiële voorwaarde is dat zowel jij als je buur bereid zijn om met elkaar te willen praten. Met andere woorden, deelname is altijd gebaseerd op ieders vrijwilligheid.
De bemiddelaars zijn altijd onpartijdig. De inhoud van het gesprek is en blijft vertrouwelijk. Bemiddelingsgesprekken zullen steeds op een neutrale plaats worden gevoerd.

Wanneer niet?

Burenbemiddeling treedt NIET in de plaats van de politie of het gerecht. Burenbemiddeling komt niet tussen wanneer de feiten strafrechtelijk zijn en al behandeld worden door de rechtbank. Burenbemiddeling wil juist voorkomen dat burenconflicten escaleren en zo bij politie of gerecht terechtkomen.

Burenbemiddeling binnen de gemeente

Burenbemiddeling is niet nieuw… Reeds jarenlang konden misnoegde buren hun probleem aankaarten bij de provinciale bemiddelingsdienst, die inderdaad al verschillende keren is tussenkomen bij discussies tussen Zemstse buren.
In september 2016 werd een gemeentelijk project opgestart voor bemiddelingen in conflicten tussen Zemstse buren. Vanaf september 2017 heeft de gemeente dit project in een definitief kleedje gestoken: je kan dus voortaan altijd beroep doen op dit eigen gemeentelijk aanbod.

Je wilt bemiddeling, wat moet je doen?

Je kan op drie manieren burenbemiddeling aanvragen:

  • Je kan burenbemiddeling online aanvragen via: https://www.zemst.be/aanvraag-burenbemiddeling
  • Je belt met de coördinator burenbemiddeling op het nummer 0473 73 18 65. Bij afwezigheid bel je naar het algemene nummer van de gemeente: 015 61 88 90.
  • Je kan ook je probleem kort schetsen via e-mail: burenbemiddeling@zemst.be Hier vermeld je best al je contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, ...).