Beleidsrapporten

De beleidsrapporten worden overeenkomstig artikel 286 van het van het decreet over het lokaal bestuur bekend gemaakt via de webtoepassing van de gemeente.