Asielzoeker

Asielzoekers bieden zich eerst aan bij de dienst Vreemdelingenzaken te Brussel om hun asielaanvraag in te dienen. Zij ontvangen daar een bijlage 26. Er wordt hen een woonplaats toegewezen of ze kiezen zelf een woonplaats.

Procedure

Asielzoekers die in Zemst komen wonen, melden zich bij de medewerkers van Vreemdelingenzaken op het gemeentehuis. Je maakt hiervoor een afspraak.

Er wordt een adreswijziging opgestart. Nadat de wijkagent het verblijf heeft vastgesteld, wordt er een attest van immatriculatie (oranje kaart) opgemaakt geldig voor drie maanden. Dit attest kom je afhalen na afspraak met de medewerkers van Vreemdelingenzaken.

Het eerste jaar van de asielprocedure wordt dit attest telkens verlengd met drie maanden. Na het eerste jaar wordt het attest maandelijks verlengd. De verlengingen duren tot er een uitspraak is in de asielprocedure.

Wat meebrengen

Bij het eerste bezoek:

  • Bijlage 26

Na controle wijkagent: 

  • 2 recente pasfoto's: let op de eisen.

We zijn er voor jou!

We doen er in deze coronaperiode alles aan om je zo goed mogelijk te helpen. Momenteel werken we nog steeds op afspraak. Bekijk op deze pagina de huidige openingsregeling.

Op de hoogte blijven van het gemeentelijk nieuws? Schrijf je hier in voor onze wekelijkse digitale nieuwsbrief H@llo Zemst. Een overzicht van de berichten vind je op deze pagina.

Onze corona-informatie vind je in de corona update. Vragen kun je doorsturen naar corona@zemst.be. Informatie over het vaccinatiecentrum vind je op deze pagina.