Afkoppeling grachtinlaten Grensstraat

Inleiding

Op dit ogenblik bekijken we samen met Aquafin de huidige aansluitingen van de grachten op de bestaande riolering van de Grensstraat.

Door klimaatverandering worden we geconfronteerd met een wijzigend neerslagpatroon. Met de uitvoering van project B221035 Afkoppeling grachtinlaten Grensstraat zal verdunning van het afvalwater in het rioleringsstelsel opgelost worden. Het project is opgenomen in het investeringsprogramma van de Vlaamse Regering waardoor een subsidie kan bekomen worden.

Fase voorontwerp

Het voorontwerp werd in februari 2023 ingediend en vervolgens midden 2023 goedgekeurd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Fase ontwerp

Het ontwerpdossier is zo goed als klaar. Dit project is gekoppeld aan een ander project aan de grens met grondgebied Mechelen. 

Tussen 10 juni en 23 augustus zullen er door Group Van Vooren enkele proeven uitgevoerd worden.

Heb je na het doornemen van deze info nog een vraag of een opmerking?
Gebruik dan onze online meldingstool