Sport

De sportfunctionaris co├Ârdineert het sportaanbod in Zemst en zorgt voor:

  • secretariaat Sportraad;
  • sportweek;
  • regiowerking ILV De Sportregio;
  • scholenveldloop;
  • kampioenenhuldiging.