Sociale woningen

Als je je wil inschrijven voor een sociale woning in Zemst, zijn er drie mogelijkheden:

  • Sociale huisvestingsmaatschappij Providentia;
  • Sociaal verhuurkantoor Webra;
  • Gemeente Zemst.

Voorwaarden

Je kan je pas inschrijven op de wachtlijst als je voldoet aan enkele wettelijke voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn terug te vinden op Wonen in Vlaanderen.

Procedure

Via inschrijvingsbundels kan je je inschrijven bij deze organisaties. De organisatie zal controleren of je voldoet aan de voorwaarden. Indien je voldoet aan de voorwaarden zal je een bevestiging van inschrijving ontvangen. Je komt terecht op een wachtlijst.

We raden aan om je inschrijvingsbundels zowel per post als per e-mail te versturen, zodat je een bewijs van verzending hebt. 

Meer info

Je kan een inschrijvingsformulier rechtstreeks opvragen bij Providentia of Webra, vragen op de sociale dienst of aan het woonloket.

Wanneer je je wil inschrijven voor een sociale woning of wanneer je hierover vragen hebt, kan je steeds terecht bij de woonconsulent.