Retributie aanrekenen kosten bij betalingsherinneringen

In geval van geen of laattijdige betaling worden er bijkomende administratieve kosten aangerekend.

Een eerste betalingsherinnering wordt zonder bijkomende kosten verstuurd.

Voor elke daaropvolgende herinneringsbrief wordt er forfaitair € 10 administratiekosten per brief aangerekend.

Het bestuur kan voor de verdere afhandeling van de inningsprocedure ook beroep doen op een derde instantie, een incassobureau, waarbij een administratiekost van € 25 per dossier aangerekend zal worden door en voor dit incassobureau.

! Opgelet: bij een aanslagbiljet van de gemeentebelastingen moet u het niet betwiste gedeelte tijdig betalen!