Ik zoek een boek

Je zoekt een boek in onze catalogus, maar wat als ...

... je boek uitgeleend is in je bib?

  • Je kunt het boek reserveren. Je betaalt enkel € 1 als je de reservatie niet ophaalt maar je wordt wel nog steeds per mail of brief verwittigd als het boek voor jou beschikbaar is.
  • Als het boek aanwezig is in een andere bib van Zemst, kun je het boek opzij laten leggen in die andere bib. Let op: je moet het boek in die andere bib uitlenen en terugbrengen.

... je boek niet in de collectie zit van jouw bib, maar wel in die van een andere uitleenpost in Zemst?

  • Je kunt het boek laten overkomen naar de andere uitleenpost. Je wordt verwittigd per mail, wanneer het boek voor jou opzij ligt.

... je boek / tijdschriftartikel niet in de collectie zit van gelijk welke Zemstse bib?

  • Je kan een aankoopsuggestie (AS) indienen. Na aankoop, kan deze voor jou gereserveerd worden. Een aankoopsuggestie wordt aangekocht op voorwaarde dat het in de collectie van de bibliotheek past.
  • We kunnen het voor je aanvragen in een andere bibliotheek via Inter Bibliothecair Leenverkeer (IBL). Een IBL kost je € 2,50 per boek of de kostprijs van de fotokopieën. De normale leveringstijd van een IBL is ongeveer een week. Wanneer het boek uitgeleend of gereserveerd is in de andere bibliotheek kan het wel wat langer duren. Zodra het boek in onze bib is toegekomen verwittigen wij je per mail. Let wel op, een boek uit een andere bibliotheek kunt u niet verlengen. Hou hier rekening mee.