Zone 30 in alle woonstraten rond de school

Onze gemeente zet sterk in op het veiliger en aangenamer maken van de schoolomgevingen. Een eerste concrete stap is de uitbreiding van de zones 30.

Op termijn is het de bedoeling om in alle woonstraten zonder fietspaden de snelheid te beperken tot 30 km/uur. Maar we pakken dit gefaseerd aan, te beginnen met de schoolomgevingen. Dit betekent dat er vanaf woensdag 16 december 2020 een snelheidsbeperking van 30 km/uur geldt in de schoolomgevingen, meer bepaald in volgende straten (bovenop de reeds bestaande zones 30): 

  • In Zemst: Graaf de Bailletstraat, Meerweg, Tarweveld, Bovenweg, Hoogstraat tussen Bist en Brusselsesteenweg, Jacob Jordaenslaan, Jaak Lemmenslaan, Schoolstraat
  • In Eppegem: Watermolenstraat, Kompenhofstraat
  • In Hofstade: Steppeke, Private Weg, Graaf Cornetstraat, Blokstraat, Kerkhoflei, Weerstandersstraat, Eikstraat, Vinkestraat, Hofstadeveld
  • In Weerde: Dorpsstraat, Ketelstraat
  • In Zemst-Laar: Kerremansheide
  • In Elewijt: Dynastiestraat, Claeseweg, Molenveld, Molenbeekstraat, Witloofstraat, Binnenbeekstraat

De zones 30 worden aangeduid met de nodige verkeersborden en na de winter zullen bijkomende wegmarkeringen geschilderd worden. De snelheid zal gemonitord worden zodat waar nodig kan bijgestuurd worden.

Het uitbreiden van de zones 30 kon op veel bijval rekenen tijdens de participatiemomenten met verschillende partners (o.a. schooldirecties en -besturen, ouderraden, burgers,…) in het kader van de verkeersleefbaarheidsplannen. Met deze uniforme en gelijktijdige uitrol van de snelheidsbeperking van 30 km/uur in alle schoolomgevingen werken we constructief aan de veiligheid van alle weggebruikers en stimuleren we tegelijkertijd fietsen en stappen.

Naar gemeentehuis? Enkel voor dringende zaken na afspraak

De gemeentelijke diensten doen er in deze coronaperiode alles aan om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Hou er rekening mee dat je niet zomaar het gemeentehuis kan betreden. Om je veilig te kunnen helpen werken wij enkel op afspraak voor dringende zaken.
Check eerst of hetgeen je nodig hebt, online te verkrijgen is via www.zemst.be/eloket.
Indien dit niet het geval is en je dringend iets nodig hebt, kan je voor sommige producten een afspraak maken via de website of via een telefoontje naar het onthaal op het nummer 015 61 88 90. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur.
De meest actuele info over corona kan u vinden via deze link.
Vragen over corona? Mail naar corona@zemst.be.