Zone 30 in alle woonstraten rond de school

Onze gemeente zet sterk in op het veiliger en aangenamer maken van de schoolomgevingen. Een eerste concrete stap is de uitbreiding van de zones 30.

Op termijn is het de bedoeling om in alle woonstraten zonder fietspaden de snelheid te beperken tot 30 km/uur. Maar we pakken dit gefaseerd aan, te beginnen met de schoolomgevingen. Dit betekent dat er vanaf woensdag 16 december 2020 een snelheidsbeperking van 30 km/uur geldt in de schoolomgevingen, meer bepaald in volgende straten (bovenop de reeds bestaande zones 30): 

  • In Zemst: Graaf de Bailletstraat, Meerweg, Tarweveld, Bovenweg, Hoogstraat tussen Bist en Brusselsesteenweg, Jacob Jordaenslaan, Jaak Lemmenslaan, Schoolstraat
  • In Eppegem: Watermolenstraat, Kompenhofstraat
  • In Hofstade: Steppeke, Private Weg, Graaf Cornetstraat, Blokstraat, Kerkhoflei, Weerstandersstraat, Eikstraat, Vinkestraat, Hofstadeveld
  • In Weerde: Dorpsstraat, Ketelstraat
  • In Zemst-Laar: Kerremansheide
  • In Elewijt: Dynastiestraat, Claeseweg, Molenveld, Molenbeekstraat, Witloofstraat, Binnenbeekstraat

De zones 30 worden aangeduid met de nodige verkeersborden en na de winter zullen bijkomende wegmarkeringen geschilderd worden. De snelheid zal gemonitord worden zodat waar nodig kan bijgestuurd worden.

Het uitbreiden van de zones 30 kon op veel bijval rekenen tijdens de participatiemomenten met verschillende partners (o.a. schooldirecties en -besturen, ouderraden, burgers,…) in het kader van de verkeersleefbaarheidsplannen. Met deze uniforme en gelijktijdige uitrol van de snelheidsbeperking van 30 km/uur in alle schoolomgevingen werken we constructief aan de veiligheid van alle weggebruikers en stimuleren we tegelijkertijd fietsen en stappen.