Zemstse kinderraad kwam voor eerste keer bijeen

Vorige woensdag kwam de Zemstse kinderraad voor het eerst samen in de raadzaal van het gemeentehuis. De raad telt zeventien raadsleden en zal vier keer per jaar samenkomen.

Na een kennismaking met elkaar, met het systeem van de kinderraad en de werking van het gemeentebestuur, werd er al meteen gebrainstormd over de richting die de kinderraadsleden uit willen. Het is immers de bedoeling om kinderen een stem te geven zodat er binnen het gemeentebeleid rekening kan gehouden worden met hun leefwereld. Kinderen zien wat er rondom hen gebeurt vanuit een heel ander perspectief dan volwassenen. Het gemeentebestuur wil daar iets uit leren en is alvast heel benieuwd welke concrete voorstellen hier zullen uit voortvloeien. Meer weten? Klik hier!

Gepubliceerd op dinsdag 12 januari 2021 17.53 uur