Zemstse corona-update herfstvakantie

Vanaf 2 november 2020 tot en met 13 december 2020 bevinden we ons in een verstrengde lockdown. Kernboodschap is zoveel mogelijk het aantal sociale contacten beperken. We hopen op ieders medewerking en begrip te mogen rekenen voor deze maatregelen zodat we het virus zo snel mogelijk kunnen indijken.

Concreet voor Zemst benadrukken we het volgende.

Herfstkampen

Tijdens de herfstvakantie kunnen enkel de sport- en jeugdkampen die zich richten op kinderen tot en met 12 jaar doorgaan. Volgens de draaiboeken moeten de kinderen zelf hun eigen eten en drinken meebrengen. Voor oudere kinderen werden alle activiteiten opgeschort.

Sint-Maarten zingen

Iedereen begrijpt dat het niet gepast is dat de zangertjes die op 11 november traditiegetrouw Sint-Maarten gaan zingen, overal zouden aanbellen. Maar ook hier zijn er alternatieven. Toon de zangertjes dat ze welkom zijn door zakjes snoep in een boom of struik te hangen of stal ze uit op een tafeltje aan je voordeur. Zorg dat alles apart verpakt is en dat de kinderen niet moeten grabbelen in bv. een ton. Dus… zingen zonder tringen en knabbelen zonder grabbelen.

En voor de zangertjes: geniet ervan, hou het (corona)veilig en zorg dat je zichtbaar bent in het donker.

Verlengde herfstvakantie

De herfstvakantie is verlengd tot en met 15 november 2020. De Zemstse scholen deden een rondvraag bij de ouders over de nood aan opvang via de school tijdens deze onverwachte extra vakantiedagen. Op basis hiervan wordt de nodige opvang voorzien in samenwerking met de gemeente en dit op 9, 10, 12 en 13 november. Dit gebeurt zoveel mogelijk per school zodat de kinderen in hun eigen schoolbubbel terecht kunnen. Inschrijven voor deze extra opvang kan tot en met donderdag 5 november (16 uur) via herfstopvang@zemst.be of via het nummer 015 61 88 90.

Zalen en infrastructuur

Alle zalen en indoor sportinfrastructuur zijn gesloten. Enige uitzondering hierop zijn de geplande herfstkampen voor kinderen tot en met 12 jaar (die dus wel kunnen doorgaan). Alle andere activiteiten en reguliere werkingen van verenigingen en andere organisaties kunnen dus NIET doorgaan. Gezien de cijfers ook in Zemst niet gunstig evolueren besliste de gemeentelijke crisiscel om hier geen uitzonderingen op toe te staan, bv. voor trainingen en dergelijke.

Gemeentelijke dienstverlening

We doen er alles aan om elke burger zo goed mogelijk te helpen. Maar om ieders gezondheid zoveel mogelijk te beschermen, kun je niet zomaar het gemeentehuis betreden. Om veilig te kunnen helpen kun je enkel naar het gemeentehuis komen op afspraak en voor dringende zaken. Veel producten kun je online aanvragen via www.zemst.be/eloket. Heb je toch een afspraak nodig? Bel dan naar het onthaal op het nummer 015 61 88 90. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur.

Nachtklok

De nachtklok in Zemst geldt van middernacht tot 5 uur.

Meer info en vragen

Voor meer info kun je terecht op https://www.zemst.be/update-corona.Heb je toch nog vragen? Mail ze naar corona@zemst.be.

Gepubliceerd op dinsdag 3 november 2020 16.30 uur