Zemst Zorgt premie

Met de Zemst Zorgt premie wenst het gemeentebestuur een financiële ondersteuning aan te bieden aan inwoners van Zemst met een extra zorgnood; mensen met een handicap, invaliditeit, incontinentieproblemen of verminderde mobiliteit. Door de premie te koppelen aan verhoogde tegemoetkoming heeft het gemeentebestuur een duidelijk overzicht van maatschappelijk kwetsbare personen met extra noden.

De Zemst Zorgt premie is een financiële tussenkomst die wordt vastgesteld op een jaarlijks bedrag van €90/rechthebbende.

De Zemst Zorgt premie wordt jaarlijks toegekend in januari en heeft betrekking op het voorgaande jaar. In januari 2025 wordt dus de premie uitbetaald voor 2024.

Wie aanspraak wil maken op de Zemst Zorgt premie dient aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • Inwoner van Zemst, niet opgenomen in een WZC.
 • Recht hebben op verhoogde tegemoetkoming (RVV)
 • In het bezit zijn van een bewijsstuk extra zorgnood:
  • Of attest MyHandicap FOD van 9 punten
  • Of doktersattest incontinentie
  • Of attest mutualiteit 66%
  • Of screening via de BelRAI
  • Of een attest van verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap

Je kan de aanvraag doen via het online formulier of via het papieren formulier hieronder. Het papieren formulier, samen met een bewijsstuk, lever je in aan het onthaal van het gemeentehuis of mail je naar socialepremies@zemst.be. De premie voor 2024 kan je aanvragen tot en met zondag 31 december 2024.

Vragen? Neem dan gerust contact op via socialepremies@zemst.be of tel. 015 61 87 23.