Zemst Zorgt premie

Met de Zemst Zorgt premie wenst het gemeentebestuur een financiële ondersteuning aan te bieden aan inwoners van Zemst met een extra zorgnood; mensen met een handicap, invaliditeit, incontinentieproblemen of verminderde mobiliteit. Door de premie te koppelen aan verhoogde tegemoetkoming heeft het gemeentebestuur een duidelijk overzicht van maatschappelijk kwetsbare personen met extra noden.

De Zemst Zorgt premie is een financiële tussenkomst die wordt vastgesteld op een jaarlijks bedrag van €90/rechthebbende. Dit jaar wordt de premie uitzonderlijk opgetrokken naar €110, vanwege een bijkomende subsidie door Corona.

De Zemst Zorgt premie wordt jaarlijks toegekend in januari en heeft betrekking op het voorgaande jaar. In januari 2021 wordt dus de premie uitbetaald voor 2020.

Wie aanspraak wil maken op de Zemst Zorgt premie dient aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • Inwoner van Zemst, niet opgenomen in een WZC.
 • Recht hebben op verhoogde tegemoetkoming (RVV)
 • In het bezit zijn van een bewijsstuk extra zorgnood:
  • Of attest MyHandicap FOD van 9 punten
  • Of doktersattest incontinentie
  • Of attest mutualiteit 66%
  • Of screening via de BelRAI
  • Of een attest van verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap

Het aanvraagformulier, samen met een bewijsstuk van extra zorgnood, mag binnengebracht worden in het gemeentehuis of opsturen via mail naar welzijn@zemst.be.

Uitzonderlijk dit jaar is de uiterste deadline om binnen te brengen 19 januari 2021.

Naar gemeentehuis? Enkel voor dringende zaken na afspraak

De gemeentelijke diensten doen er in deze coronaperiode alles aan om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Hou er rekening mee dat je niet zomaar het gemeentehuis kan betreden. Om je veilig te kunnen helpen werken wij enkel op afspraak voor dringende zaken.
Check eerst of hetgeen je nodig hebt, online te verkrijgen is via www.zemst.be/eloket.
Indien dit niet het geval is en je dringend iets nodig hebt, kan je voor sommige producten een afspraak maken via de website of via een telefoontje naar het onthaal op het nummer 015 61 88 90. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur.
De meest actuele info over corona kan u vinden via deze link.
Vragen over corona? Mail naar corona@zemst.be.