Zemst vraagt erkenning voorjaarsstorm als natuurramp

Het gemeentebestuur zal een dossier indienen bij het Rampenfonds om het stormweer van 10 maart 2019 te erkennen als ramp, waarna het KMI een onderzoek kan opstarten

Het gemeentebestuur zal een dossier indienen bij het Rampenfonds om de voorjaarsstorm die op 10 maart over Zemst raasde, te erkennen als natuurramp. Op die manier kan wie getroffen werd bij erkenning een schadevergoeding aanvragen. De procedure voor schadevergoeding loopt in meerdere stappen. Eerst moeten de gemeenten aan het Vlaams Rampenfonds melden dat ze getroffen werden. Op basis hiervan worden de weersfenomenen onderzocht aan de hand van wetenschappelijke criteria. Vervolgens kan de Vlaamse Regering het stormweer erkennen als algemene ramp. Daarna kunnen individuele aanvragen tot schadevergoeding worden ingediend bij het Vlaams Rampenfonds.

Inwoners mogen tot 22 april 2019 schade melden bij het gemeentebestuur. Bewaar die bewijsstukken dus goed want een erkenning kan lang op zich laten wachten, soms wel een jaar.

Geleden schade nu niet melden bij de gemeente betekent NIET dat je nadien geen aanvraag bij het Rampenfonds kunt doen. Evenwel: hoe meer schademeldingen de gemeente nu kan noteren, hoe groter de kans op erkenning als ramp. Een lijst van alle ontvangen meldingen wordt immers als bewijsstuk bij de vraag van de gemeente aan de Vlaamse overheid gevoegd.

Zodra het gemeentebestuur op de hoogte is van de erkenning, verwittigen we alle melders en berichten we erover via onze gebruikelijke communicatiekanalen (Zemst Info, website, H@llo Zemst, Facebook, Twitter, …).

Opgelet: het melden van schade bij de gemeente en het vragen van een tussenkomst bij het Rampenfonds staan los van je aangifte bij je verzekeraar!

Gepubliceerd op donderdag 21 maart 2019 16.29 uur