Zemst roept verdere verdichting van landelijke woonzones een halt toe

De gemeente Zemst wordt steeds vaker geconfronteerd met verdichtingsvraagstukken op percelen die gelegen zijn buiten de woonkernen. Deze percelen zijn vaak ver verwijderd van voorzieningen en openbaar vervoer waardoor een verdere woonverdichting op deze locaties niet verantwoord is.

In april 2020 keurde de gemeenteraad van Zemst een Beleidsmatig Gewenste Ontwikkeling (BGO) ‘kwalitatief landelijk bouwbeleid’ goed, waarin de verdere, ongecontroleerde verdichting van landelijk gelegen woonzones tijdelijk een halt wordt toegeroepen. De BGO laat in deze woonzones wel nog bouwmogelijkheden toe, maar beperkt deze tot maximaal één woonentiteit per kadastraal perceel.

Deze tijdelijke maatregel vindt haar uitwerking reeds in het gemeentelijk vergunningenbeleid en zal in de toekomst vertaald worden in het ruimtelijk uitvoeringsplan RUP ‘Landelijke Woonfragmenten’, waarvoor al een stedenbouwkundig bureau werd aangesteld.

Tegen de gemeenteraadsbeslissing van april 2020 werden twee klachten ingediend bij provinciegouverneur De Witte. Na grondig onderzoek van de verschillende klachten, deelt de provinciegouverneur mee dat hij het optreden van het bestuurlijk toezicht niet nodig acht.

De gemeenteraadbeslissing van april 2020 blijft dus van kracht.

Gepubliceerd op dinsdag 15 september 2020 17.31 uur