Zemst maakt van gezondheid prioriteit en tekent Charter Gezonde Gemeente.

Op 26 april 2019 ondertekende gemeente Zemst het Charter Gezonde Gemeente. Hierdoor bekrachtigde onze gemeente de intentie om tijdens de komende legislatuur in te zetten op gezondheidsbevordering en ziektepreventie.

Samenwerken is daarbij het sleutelwoord. Want gezondheid is van en voor iedereen. Samen met partners zoals Logo Zenneland en over de beleidsdomeinen heen wordt samengewerkt aan een lokaal preventief beleid waar aandacht voor gezondheid belangrijk is. Door mensen de juiste informatie te verschaffen, hen te sensibiliseren en de leefomgeving aan te passen, inspireren gemeenten hun inwoners om van de gezonde keuze de makkelijkste keuze te maken. Daar draait het om.

Voor Zemst is de ondertekening van het Charter een verderzetting van het engagement dat het vorige bestuur maakte. Toch wordt gezondheid een steeds belangrijker aandachtspunt in de verschillende beleidsdomeinen. Het krijgt ook vaker een concretere invulling. Het gemeentebestuur houdt daarbij rekening met de lokale noden en zien hun Gezonde Gemeente intentie als een antwoord op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs - Sustainable Development Goals).

Gepubliceerd op dinsdag 7 mei 2019 17.23 uur