Zemst begeleidt kwetsbare personen naar de arbeidsmarkt

De gemeente Zemst zal de komende 2 jaren deelnemen aan het nieuwe ESF-project rond het begeleiden en toeleiden van moeilijke bereikbare doelgroepen tot de arbeidsmarkt.

ESF staat voor het Europees Sociaal Fonds, een orgaan van waaruit subsidies kunnen verleend worden aan organisaties die werken rond het ‘activeren’ van mensen. Een aantal mensen die in trajectbegeleiding zitten, zullen de kans krijgen om door middel van groepssessies en individuele coaching hun kansen op een tewerkstelling aanzienlijk te verhogen. Het project ‘I CAN’ is een samenwerking tussen Emino en Arktos, twee organisaties die reeds bekend zijn met het begeleiden van werkzoekenden. Binnen het project wordt de nadruk gelegd op outreachende acties (bereiken deelnemer) en activerende acties (versterken levensdomeinen door middel van individuele en groepssessies).

Vanuit ons team Trajectbegeleiding zullen zowel in 2021 als in 2022 twee kandidaten de kans krijgen om aan dit project deel te nemen. Hiervoor zal eerst een uitgebreide screening gebeuren. Het is immers de bedoeling dat vooral de meest kwetsbare personen, waarbij de afstand tot de arbeidsmarkt groot is op dit moment, in het project instappen. Naast de individuele begeleiding is dit ook een unieke kans om het netwerk met externe partners te vergroten.

Gepubliceerd op dinsdag 25 augustus 2020 15.54 uur