Zemst adviseert gunstig voor aanpak fietssnelweg F23 langs Zeekanaal

De Vlaamse Waterweg nv vernieuwt het jaagpad langs het Zeekanaal Brussel-Schelde van Willebroek tot de sluis in Zemst. De werken volgen het traject van fietssnelweg F23 Brussel-Boom.

Zemst geeft gunstig advies en vraagt om de nodige aandacht te besteden aan een veilige fietsoversteek ter hoogte van de sluis.

Over een afstand van ongeveer elf kilometer wordt het volledige jaagpad vernieuwd. Het fietspad wordt verbreed van 2,5 meter tot 4 meter. Het fietspad komt in Willebroek en Kapelle-op-den-Bos te liggen langs de waterweg, zodat er geen conflicten zijn met inritten naar private domeinen en zijstraten. Waar mogelijk zal een groene berm van zo’n 2,75 meter de rijweg en het fietspad scheiden. Naast het fietspad, in het natuurlijke talud van de kanaaloever, wordt een 1,5 meter breed wandelpad aangelegd in waterdoorlatende halfverharding. De werken aan het jaagpad zullen in verschillende fasen, verspreid over meerdere jaren, worden uitgevoerd. Het is de bedoeling elk jaar één fase van het project aan te besteden en uit te voeren. Als vergunningsaanvraag en aanbesteding vlot verlopen, starten de nutsmaatschappijen na de zomer met het verplaatsen van de nutsleidingen. Aansluitend¬†start de aannemer met de eerste fase van de wegeniswerken. Deze fase loopt van de Haaksdonkweg in Kapelle-op-den-Bos tot de Sluis van Zemst. De eerste fase zal ongeveer drie maanden duren.¬†

Heb je een vraag over de werken aan het jaagpad, dan kan je De Vlaamse Waterweg nv contacteren door te mailen naar info@vlaamsewaterweg.be of te bellen naar 03 224 67 11. Of kijk op https://www.vlaamsewaterweg.be/fietssnelweg-f23

Gepubliceerd op dinsdag 30 juni 2020 17.54 uur