Zelfstandige onthaalouder (vrije prijs)

Je kind wordt opgevangen door een onthaalouder in een gezinswoning. De onthaalouder werkt op zelfstandige basis. Heeft de onthaalouder een attest van toezicht van Kind en Gezin, dan voldoet de opvang aan de wettelijke voorwaarden. De opvangadressen die hieronder vermeld staan, hebben zo'n attest. Bij deze zelfstandige onthaalouders betaal je een prijs die ze zelf vastleggen.

't Kinderhuisje

Vredelaan 171
1982 Weerde
Telefoon: 015 62 01 23
GSM: 0498 13 71 48
E-mail: kinderhuisjeweerde@hotmail.com