Zaak der wegen – uitbreiding Kleempoelstraat

De omgevingsaanvraag OMV/2022/00083 werd in beroep geweigerd op 11 januari 2023.
Het gemeenteraadsbesluit van 23 juni 2022 over de zaak der wegen en de vaststelling van de rooilijn bij de omgevingsaanvraag OMV/2022/00083 is bijgevolg nietig.