Woon eens een gemeenteraad bij

Een belangrijk onderdeel van de openbaarheid van het bestuur zijn de openbare vergaderingen van de gemeenteraad. Als burger kan je vanop de eerste rij horen en zien wat de verkozenen bespreken en beslissen.

De gemeenteraadsleden vormen van rechtswege ook de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW). De vergaderingen van de RMW sluiten telkens aan op de gemeenteraadszittingen. De commissievergaderingen vinden één week eerder plaats en laten toe dossiers vooraf te bespreken. Raadsleden kunnen het college dan bijkomende vragen stellen over de (meestal moeilijke of technische) dossiers die op de agenda van de gemeenteraad staan. Ook de commissievergaderingen zijn openbaar.
De gemeenteraad komt minstens 10 keer per jaar samen in de raadzaal van het gemeentehuis. De volgende zittingen vinden plaats op:

gemeenteraad / rmw commissies
donderdag 12 september donderdag 5 september
donderdag 24 oktober donderdag 17 oktober
donderdag 12 december donderdag 5 december

De zittingen starten, indien niet anders vermeld, om 20 uur. De agenda, beslissingen en notulen kan je online raadplegen. Van de gemeenteraad en RMW kan je ook een audioverslag beluisteren. De eerstvolgende gemeenteraad wordt telkens in Zemst Info aangekondigd. Bij hoogdringendheid of in uitzonderlijke situaties kan de gemeenteraad ook samenkomen op andere datums dan hierboven gegeven.
Het publiek dat de zittingen bijwoont neemt plaats achteraan in de raadzaal. Om de vergadering niet te storen kom je op tijd. Je komt niet tussen in de debatten en verstoort ze niet.
Als het bij de bespreking van een dossier nodig is persoonsgegevens te vermelden dan gebeurt dit in besloten zitting om de privacy van de persoon in kwestie niet te schenden. Het publiek moet dan de zaal verlaten.
Vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen zijn nooit openbaar.

Gepubliceerd op dinsdag 6 augustus 2019 14.24 uur