Wil jij meedenken rond verkeersleefbare wijken?

Het gemeentebestuur wil verkeersleefbaarheidsplannen maken voor de deelgemeenten Eppegem, Elewijt, Weerde en Zemst. Dat zal gebeuren in vier participatievergaderingen met burgerpanels, per deelgemeente.

Tijdens het eerste overleg, in juni, maken we een overzicht van de knelpunten, maar ook van de kwaliteiten in je buurt. In september, tijdens een tweede overleg, overlopen we de mogelijke maatregelen met vragen als Waar kunnen we een straat enkelrichting maken? Waar zou een fietsstraat een goed idee zijn? Op basis daarvan werkt studiebureau VECTRIS verschillende mogelijke scenario’s uit. Die bespreken we samen op de derde avond, in november. We sluiten af met een concreet actieplan tijdens het vierde overleg in januari 2020.

Wil je graag deelnemen aan het burgerpanel in jouw deelgemeente? Stel je dan kandidaat door je naam en adres te mailen naar verkeer@zemst.be. We vragen dat je je engageert om aanwezig te zijn op de vier vergaderingen en actief deel te nemen.

De eerste vergaderingen vinden plaats:

  • Elewijt: op maandag 17 juni om 19 uur in school De Regenboog;
  • Eppegem: op woensdag 19 juni om 19 uur in de parochiezaal;
  • Zemst en Weerde: op maandag 24 juni om 19 uur in het gemeentehuis.
Een concrete vraag: een fietsstraat en/of schoolstraat in Molenveld?

Het gemeentebestuur zet in op veilige schoolomgevingen. Uit ervaring leren we dat ad hoc maatregelen niet altijd de beste oplossing zijn. Deze concrete vraag leggen we dan ook voor aan de participatiegroep in Elewijt.

Het gemeentebestuur stelt voor om de studie af te wachten, zodat begin 2020 de nodige en uniforme aanpassingen kunnen volgen, niet alleen in Molenveld in Elewijt maar ook aan andere schoolomgevingen.

Gepubliceerd op dinsdag 28 mei 2019 17.17 uur