Wijziging verkeerssituatie werken voetpad Brusselsesteenweg

Naar aanleiding van verschillende meldingen over de verkeersveiligheid ter hoogte van de werken op de Brusselsesteenweg (N1) paste de gemeente in samenspraak met de politie de situatie aan.

De voorbije zomer voerde Agentschap Wegen en Verkeer asfalteringswerken uit op de Brusselsesteenweg (N1) in het centrum van Eppegem. Tegelijk werden de fietspaden verbreed en de bushaltes verhoogd. Aansluitend investeert de gemeente Zemst nu in comfortabele voetpaden langs de Brusselsesteenweg in de zone tussen Rekelstraat en de Zenne.

Het einde van de werken is voorzien voor 12 december 2021, maar deze planning is onderhevig aan de weersomstandigheden.

Gewijzigde verkeerssituatie

Het gemeentebestuur ontving verschillende meldingen van burgers over de filevorming op de N1 alsook over het feit dat auto’s komende uit de Rekelstraat of Schranslaan amper kunnen invoegen op een veilige manier. Het gemeentebestuur besliste daarom, in samenspraak met de politie, om gedurende de resterende tijd van de werken de verkeersituatie aan te passen als volgt:

  • De Rekelstraat wordt voorlopig volledig afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de aansluiting met de N1 – Brusselsesteenweg. Het verkeer zal dus alleen nog via de Grimbergsesteenweg of de Schranslaan kunnen invoegen op de Brusselsesteenweg.
  • In Grimbergen zal er ook signalisatie geplaatst worden waarmee doorgaand verkeer ontmoedigd wordt om deze route te nemen.
  • De gemeentelijke diensten zullen de situatie verder nauwlettend opvolgen en na een week zullen de gedane ingrepen geëvalueerd worden en indien nodig nog bijgestuurd worden.

Voor vragen of bemerkingen kan je terecht bij team Werken in eigen beheer via werkeneigenbeheer@zemst.be of 015 61 07 31.

Gepubliceerd op dinsdag 23 november 2021 12.33 uur