Werven in Zemst: bouwverlof en stand van zaken

Ook aannemers die werken uitvoeren in onze gemeente gaan met verlof. Wegen- en rioleringswerken stoppen van 15 juli t/m 2 augustus voor het bouwverlof. We geven graag een stand van zaken van de lopende projecten.

Er is al heel wat werk verzet en de vragen zijn nu: welke werken moeten nog uitgevoerd worden, voor en na het bouwverlof? Is het einde der werken in zicht? Hieronder een kort overzicht van de stand van zaken van de lopende projecten: 

Project Schom

Hoogstraat, Beekveldstraat, Kleempoelstraat, Lindestraat, Kleine Lindestraat, Grote Molenweg. Aannemer: Besix.

Nog te doen:

 • Hoogstraat: afwerking bermen en opritten.
 • Beekveldstraat: afwerking riolering en inrichting weg.

Hinder:

 • Hoogstraat en Beekveldstraat zijn nog altijd werfzone en zijn enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

Streefdatum einde werken:

 • 20 december 2019.

Online info:

Project fietssnelweg F1

Brug E19, Heidestraat, Zemst. Aannemer: Colas Centrum NV.

Nog te doen:

 • Van 11 juni tot eind september, fase 2: aanleg fietspaden rechterzijde brug Brusselsesteenweg (gekeken richting Mechelen) tot de gemeentegrens met Mechelen (Krëfel).
 • Tot begin augustus: werken Heidestraat t.h.v. nieuwe fietsbrug

Hinder:

 • Het verkeer rijdt sinds 11 juni in twee richtingen over versmalde rijstroken op de linkerzijde van de brug (gekeken richting Mechelen). Soms, in functie van de werken, worden verkeerslichten geplaatst t.h.v. de Heidestraat.
 • Tot begin augustus is tijdens de werken geen verkeer mogelijk in de Heidestraat.

Streefdatum einde werken:

 • Fase 2: eind september 2019
 • Werken in de Heidestraat (t.h.v. de nieuwe fietsbrug): tot half augustus 2019.

Gepland in 2020:

 • Renovatie van de bruggen Brusselsesteenweg over E19 en Zemstsesteenweg (werken Vlaams gewest) en vernieuwing van de toplaag.

Online info:

Project Kampenhoutsebaan en Tuilstraat

Aannemer: AGbb Infra.

Nog te doen:

 • Kampenhoutsebaan: 24, 25 en 26 juni toplaag asfalt aanbrengen.
 • Tuilstraat:
  Tot 5 juli: plaatsen hoofdleidingen door nutsmaatmaatschappijen.
  Tot 27 september: koppeling van huisaansluitingen naar nieuwe leidingen.
  Tot einde oktober: afwerking (profileren van grachten, aanleg opritten, toplaag in asfalt). 

Streefdatum einde werken:

 • Einde september 2019: einde werken van de nutsmaatschappijen in de Tuilstraat.
 • Einde oktober 2019: afwerkingswerken Tuilstraat.

Hinder:

 • Tot 26 juni parkeren buiten de werfzone asfaltering Kampenhoutsebaan.
 • Tuilstraat en Kampenhoutsebaan zijn enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.
 • In beide straten zijn de opritten bereikbaar.

Online info:

Project Ambroossteenweg

Aannemer: AGbb NV.

Nog te doen:

 • In de week van 8 juli: aanleg asfalt onderlaag fietspad en weg.

Streefdatum einde werken:

 • Oktober 2019.

Online info:

Wil je een geregelde update van de stand van zaken? Wil je weten waar er gewerkt wordt, waar er hinder is en hoe je deze kan omzeilen? Surf dan naar www.zemst.be, klik rechtsboven op >menu en vervolgens op >wegenwerken. Hou er rekening mee dat bij infrastructuurwerken gegeven datums en termijnen altijd kunnen wijzigen door de weersomstandigheden.

Gepubliceerd op dinsdag 25 juni 2019 18.43 uur