Werkingssubsidie sportverenigingen

De gemeente Zemst voorziet in directe financiële ondersteuning van Zemstse sportverenigingen. Hiervoor werd een reglement op puntenbasis uitgewerkt waarbij er vooral aandacht is voor de kwaliteit binnen de sportverenigingen.

Om in aanmerking te komen, moeten sportverenigingen erkend zijn door de gemeente en aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse Sportfederatie. 

Voor wie?

  • Voor erkende Zemstse sportverenigingen.