Werken brug N1, Heidestraat en F1

De werken aan de Brusselsesteenweg, Heidestraat en F1 lopen volgens plan. We geven graag informatie over de volgende fase, die dinsdag 11 juni start.

Half maart is aannemer Colas gestart met de heraanleg van de fietspaden langs de Brusselsesteenweg (N1) en de fietssnelweg F1, vanaf de Heidestraat in Zemst tot de gemeentegrens met Mechelen (Krefel).

Planning

Vanaf 11 juni en tot eind september wordt er gewerkt in fase 2, d.w.z. de rechterzijde van de Brusselsesteenweg (gekeken richting Mechelen).

Verkeerswissel

Het verkeer op de Brusselsesteenweg rijdt vanaf 11 juni in twee richtingen via versmalde rijstroken over de linkerzijde van de brug (gekeken richting Mechelen). Je mag hier maximaal 30km/u rijden! Tot begin augustus wordt er ook gewerkt in de Heidestraat t.h.v. de nieuwe fietsbrug. Hier kan geen verkeer langsrijden. Als de rijweg te smal is om werken uit te voeren worden er verkeerslichten geplaatst op de Brusselsesteenweg t.h.v. de Heidestraat om het verkeer beurtelings door te laten. Heel deze werf zal uiterlijk in oktober afgerond zijn.

Nadat al de werken voor dit project zijn afgerond, wordt in de loop van 2020 het brugdek van de Brusselsesteenweg over de E19 en Zemstsesteenweg nog gerenoveerd door AWV. Ook de toplaag asfalt wordt dan volledig vernieuwd. In een latere fase zal de fietssnelweg in Mechelen aangelegd worden en aansluiten op de F1 richting Antwerpen.

Gepubliceerd op woensdag 12 juni 2019 9.29 uur