Werfhinder

Een werf kan hinder met zich meebrengen voor de omwonenden. Hou daarom altijd rekening met onderstaande zaken.

Signalisatievergunning

Als er werken worden uitgevoerd waarbij de openbare weg wordt ingenomen moet hiervoor een vergunning worden aangevraagd. Meer informatie vind je terug op de website van de Lokale politie.

Geluidsnormen

Bij het uitvoeren van werken moet er rekening gehouden worden met bepaalde geluidsnormen. Dit werd vastgelegd in de algemene politieverordening.