Wereldbiodiversiteitsdag: groen bij de boer

De VN heeft 22 mei uitgeroepen tot internationale dag van de biodiversiteit. Daarom staan we graag even stil bij wat er in Zemst op het platteland gebeurt.

Wist je dat de landbouwer meerdere keren per dag voor ons eten zorgt, maar dat hij daarnaast ook mee bouwt aan het landschap? Hij investeert in duurzame methoden en technieken, neemt agromilieu-klimaatmaatregelen met als doel de kwaliteit van het milieu, de natuur of het landschap te behouden of versterken.

In Zemst liggen er bijvoorbeeld 17 ha aan bufferstroken. Dit zijn grasstroken die tal van kwetsbare elementen in het landschap (waterlopen, bos, soortenrijk grasland e.a.) vrijwaren van uitspoeling van meststoffen en drift van bestrijdingsmiddelen. Ook is er 11 ha soortenrijk grasland in beheer bij landbouwers. Met soortenrijk grasland verhogen ze de diversiteit aan grassen en kruiden.

Vijftien landbouwers uit Zemst hebben zich hiertoe geëngageerd bij het Vlaamse Land Maatschappij (VLM) en krijgen er een kleine vergoeding voor.

Gepubliceerd op dinsdag 21 mei 2019 17.29 uur