Wees een BOB en trots er op!

Rijden onder invloed van alcohol en/of drugs speelt in Vlaams-Brabant een rol bij maar liefst één op tien verkeersongevallen. Onze politiezone controleert elke veroorzaker of medeveroorzaker van een verkeersongeval of pleger van een verkeersinbreuk op tekenen van alcohol- en/of druggebruik.

Daarnaast organiseren wij op regelmatige basis gerichte acties. Met deze acties willen we meewerken aan een ultiem doel: steeds minder verkeerslachtoffers! In oktober zullen de lokale en federale politiediensten in de provincie Vlaams-Brabant extra controleren op rijden onder invloed. Bijzondere aandacht gaat ook naar de chauffeurs van zware voertuigen en autocars en autobussen die leerlingen vervoeren. Wees BOB en trots erop!

Gepubliceerd op dinsdag 13 oktober 2020 17.44 uur