We pakken duivenoverlast aan in centrum van Elewijt

Duivenoverlast is een veelvoorkomend probleem, helaas ook in het centrum van Elewijt. We pakken het probleem aan door kooien te plaatsen en de gevangen duiven naar een opvangcentrum te brengen. Bovendien roepen we op om de duiven niet te voederen, kwestie van overpopulatie tegen te gaan.

Duiven kunnen schade veroorzaken aan gebouwen, ziektes verspreiden en hun uitwerpselen vervuilen gevels, daken, auto’s, terrassen … Omdat de overlast in het centrum van Elewijt te groot wordt, nemen we enkele maatregelen. De inwoners van de betreffende buurt zijn hiervan op de hoogte gebracht.

Plaatsing kooien

Om de overlast van duiven te bestrijden plaatsten we kooien. De duiven die erin zitten krijgen water en voedsel en indien nodig anticonceptie. Daarna brengen we de duiven naar een gesloten opvangcentrum in Limburg. Komen andere vogels dan duiven terecht in de kooien dan worden die vrijgelaten. Na zes weken zou er al een verbetering merkbaar moeten zijn.

Oproep

Het voeren van duiven leidt tot overpopulatie. Dat zorgt voor stress bij de duiven en vermindert hun weerstand. Door minder voedsel te voorzien treedt het natuurlijke selectiesysteem in werking waardoor de sterkste duiven overleven en er een gezonde populatie ontstaat. Daarom willen we iedereen oproepen om de duiven niet te voederen.

Nog vragen of opmerkingen? Stuur een mail naar openbareruimte@zemst.be.

Gepubliceerd op dinsdag 2 juli 2024 14.17 uur