Wat is een focusgroep en wat doet die?

Inwoners die interesse hebben in een bepaald thema en graag meewerken om allerlei acties uit te werken rond dit thema, zijn welkom in de focusgroepen. In nauwe samenwerking met het gemeentebestuur en de bestaande raden en werkgroepen organiseren zij evenementen, acties en campagnes en ondersteunen allerlei initiatieven in hun domein. Zij werken waar mogelijk samen met andere focusgroepen en met de Participatieraad en kunnen onderwerpen aankaarten die leven bij inwoners en verenigingen.

De Focusgroepen bepalen zelf hun samenstelling, de manier waarop ze willen samenwerken en de projecten die ze ter harte willen nemen.

Wie kan zich kandidaat stellen voor een focusgroep?

 • je bent inwoner van Zemst of actief in een Zemstse erkende vereniging;
 • je bent minstens 18 jaar;
 • je bent geen gemeenteraadslid of lid van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst;
 • je hebt interesse in een van onderstaande beleidsdomeinen als gebruiker of organisator.

Interesse? Vul snel  het formulier Kandidatuur focusgroepen in en stuur het door. Wij zijn alvast benieuwd om je te ontmoeten. Je mag je kandidaat stellen voor maximaal twee focusgroepen. Wij zoeken kandidaten die interesse hebben in:

 • Cultuur: mensen met een passie voor het socioculturele leven in Zemst, en voor het reilen en zeilen van GC de Melkerij. Zowel leden van socioculturele verenigingen als individuele cultuurliefhebbers kunnen zich kandidaat stellen;
 • Bibliotheek: draag jij onze bibliotheek een warm hart toe? Ben jij een fervent bibliotheekgebruiker of uitermate geïnteresseerd in literatuur en alles wat daarmee te maken heeft? Dan is dit wellicht iets voor jou.
 • Senioren: elke 55+’er die mee wil werken aan initiatieven om het leven voor ouderen aangenamer te maken;
 • Sport: iedereen die graag beweegt of Zemst mee aan het bewegen wil zetten: individuele sporters maar ook leden/afgevaardigden van lokale sportclubs en mensen met gewoon een passie voor sport zijn welkom;
 • Welzijn en gezondheid: iedereen die onze Zemstse inwoners een warm hart toedraagt en er door allerlei acties mee wil voor zorgen dat niemand uit de boot valt. Ben je geïnteresseerd in je eigen en in andermans gezondheid en hoe we daaraan samen kunnen werken? Voel jij je als expert, als mantelzorger of gewoon als inwoner van Zemst, betrokken bij een doeltreffend gezondheidsbeleid en wil je acties die daarop inspelen ondersteunen? Stel je dan zeker kandidaat voor deze groep;
 • Toegankelijkheid: (ervarings)deskundige inzake toegankelijkheid van openbare gebouwen of publieke ruimte? Heb jij ideeën of voorstellen om evenementen beter toegankelijk te maken? Dan kunnen wij jouw inbreng goed gebruiken;
 • Landbouw: ben je landbouwer in hoofd- of bijberoep, dan heb jij beslist een idee over acties, initiatieven, evenementen die de landbouw in onze gemeente op een positieve manier kunnen belichten en de samenwerking met andere gebruikers van de grond kunnen bevorderen;
 • Duurzaam ontwikkelen: voor mensen die duurzaam ontwikkelen voorop willen stellen, zowel hier als in de wereld en die als ambassadeurs willen optreden, acties willen ondersteunen en evenementen begeleiden die hierop inspelen;
 • Toerisme: Zot van Zemst? Wil jij de toeristische troeven van onze gemeente in de aandacht brengen bij onze inwoners en bij mensen van daarbuiten? Dan ben jij de geknipte persoon om ons met woord en daad hierin bij te staan. Je werkt samen met andere organisaties zoals VVV Toerisme Zemst en Toerisme Vlaams-Brabant;
 • Erfgoed: interesse voor ons historisch patrimonium en voor de rijke geschiedenis van onze gemeente? Heb jij ideeën om ons erfgoed te valoriseren en beter bekend te maken, samen met bestaande verenigingen? Dan is dit beslist iets voor jou;
 • Lokale Economie: lokale handelaars en horeca-uitbaters die graag willen meewerken aan acties die onze handel en horeca beter bekend maken, kunnen zich hierbij aansluiten.