Wat doet de Participatieraad?

De Participatieraad gaat in dialoog met het bestuur over culturele en maatschappelijke uitdagingen in de breedste zin van het woord. Het gaat dan onder meer over cultuurbewaring en cultuurspreiding, bibliotheek, jeugd, senioren, milieu, landbouw, duurzaamheid, vormings- en opvoedingsbeleid, sport- en openluchtleven, vrije tijd, toerisme, taal en letteren, erfgoed, kunsten, lokaal economisch beleid, mobiliteit, …

De Participatieraad kan bijvoorbeeld mee nadenken over (subsidie)reglementen. Hij houdt de vinger aan de pols bij de inwoners, verenigingen en werkgroepen en stimuleert de samenwerking en de planning van activiteiten over de grenzen van de verschillende beleidsdomeinen heen. De Participatieraad kanaliseert de informatie en aandachtspunten die vanuit verschillende hoeken wordt aangereikt en bouwt met het bestuur een actieve wederzijdse communicatie uit.

De Participatieraad bestaat uit maximaal 21 leden die voor drie jaar door de gemeenteraad worden aangesteld. Zij komen minstens driemaal per jaar samen.

Wie kan zich kandidaat stellen voor de Participatieraad?

  • je bent inwoner van Zemst;
  • je bent minstens 18 jaar;
  • je bent geen gemeenteraadslid of lid van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst en bent geen personeelslid van gemeente of OCMW;
  • je bent geen voorzitter of ondervoorzitter van Gecoro, Jeugdraad, Milieuraad of Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) of een andere focusgroep/adviesraad;
  • je hebt een grote interesse of deskundigheid in de culturele sector, de gezondheids- en welzijnssector, het gebruik van de ruimte of het dorpsleven;
  • je bent positief ingesteld met een inspirerende en creatieve inslag. Je durft vernieuwend denken;
  • je bent bereid om samen met de gemeentelijke teams te reflecteren over de evolutie binnen de diverse beleidsdomeinen;
  • je werkt graag samen en wil in dialoog treden met het beleid, de leden van de focusgroepen en andere leden van de Participatieraad;
  • je hoeft geen lid te zijn van een vereniging.

De gemeenteraad stelt de leden van de raad voor drie jaar aan, op basis van de ingediende kandidaturen. De leden van de Participatieraad worden gekozen rekening houdend met hun interesses en deskundigheid in een of meerdere beleidsdomeinen. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een evenwichtige mix van leeftijden, geslacht (M/V/X) en deelgemeenten.