Waarschuwing voor misleidende brieven groepsaankopen

Onder de naam Wikipower stuurt een commercieel bedrijf brieven naar inwoners uit Zemst. In hun schrijven wekken ze de indruk te werken met het gemeentebestuur, wat niet klopt.
Het gemeentebestuur heeft hierover al verschillende vragen over ontvangen. Voor groepsaankopen rond isolatie, zonnepanelen, ramen en verwarming, werkt de gemeente samen met de provincie Vlaams-Brabant en 3Wplus. Je vindt hierover meer info op www.vlaamsbrabant.be/groepsaankopen.
Gepubliceerd op dinsdag 15 september 2020 17.21 uur