Waardevolle waterlopen

Water staat hoog op de agenda in onze gemeente. Waardevolle waterlopen, zoals de Zenne, de Barebeek en de Kesterbeek, is één van de elf prioritaire acties die we in de Zemstse open ruimte willen realiseren.

Samen met andere partners werkten we aan een plan voor beken. Verder werkten we op 16 mei 2023 een nieuw hemelwater- en droogteplan uit. Hierin staan maatregelen zodat onze gemeente beschermd is tegen te veel water en te warme periodes van droogte. Onze gemeente werkt ook samen met zestien andere partners, zoals Aquafin, provincie Vlaams-Brabant, ORIOM en Regionaal Landschap Brabantse Kouters, voortrekker in het Water-Land-Schapsproject CoWaLa. In dit project worden op korte termijn acht acties ondernomen om bij te dragen aan onze waardevolle waterlopen.

Van 22 tot en met 31 maart vindt de vierde editie van de Week van het Water plaats. Dat laten we niet zomaar voorbij drijven! Ook onze gemeente zet zich dan extra in voor haar waterlopen. Houd onze kanalen in de gaten om binnenkort de geplande activiteiten te ontdekken.

Deze actie kadert binnen ORIZ (Open Ruimte in Zemst). Met dit plan wil de gemeente haar open ruimte opwaarderen en uitbreiden. Meer info: www.zemst.be/ORIZ.

Gepubliceerd op dinsdag 23 januari 2024 15.20 uur