Waar best isoleren? Een warmtescan brengt duidelijkheid

Vraag je je af waar je je woning best zou isoleren? Deze herfst en winter kunnen Zemstenaars een warmtescan van hun woning laten uitvoeren om te zien waar energiebesparende maatregelen nodig zijn.

Voor € 50 gaat een energiedeskundige van Energiehuis 3Wplus (dat samenwerkt met het gemeentebestuur) met een warmtebeeldcamera na waar precies in de woning warmte verloren gaat. Aansluitend volgt er een energieaudit waarbij de hele woning onderzocht wordt om te zien waar het energiezuiniger kan. Op basis van de warmtescan en de energieaudit stelt de expert een rapport op met daarin een overzicht en stappenplan van mogelijk te nemen maatregelen, de te verwachten kostprijs ervan en de terugverdientijd.

Het rapport kan als basis dienen voor wie concrete renovatieplannen heeft. Hiervoor kan indien gewenst de energiedeskundige ingeschakeld worden als renovatiecoach. De renovatiecoach zorgt voor verdere begeleiding bij de renovatie, onder meer door het zoeken van aannemers, het aanvragen en vergelijken van offertes, het aanvragen van premies,... Hiervoor hoef je niets extra te betalen.

Voor kwetsbare doelgroepen kost de warmtescan met energieaudit 25 euro, en bovendien kunnen deze doelgroepen aanspraak maken op verhoogde premies. Ook eigenaars die aan kwetsbare doelgroepen willen verhuren, kunnen een beroep doen op heel wat voordeeltarieven.

Een warmtescan aanvragen kan via benoveren@3wplus.be.

Gepubliceerd op dinsdag 12 oktober 2021 13.48 uur