Vraag tijdig je verwarmingstoelage aan

Door de sterke stijging van de energieprijzen nam de regering een reeks maatregelen om de koopkracht van gezinnen te ondersteunen. Een van die maatregelen is om gezinnen die verwarmen met huisbrandolie of propaan in bulk een eenmalige forfaitaire toelage van € 225 toe te kennen.

Elk gezin aan wie een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van het hoofdverblijf, kan de toelage aanvragen. Die aanvraag kan online gebeuren via deze website of op papier. De online aanvragen worden sneller verwerkt. Je moet je dan wel digitaal identificeren (bv. met je elektronische identiteitskaart of Itsme). Het papieren formulier kan je downloaden van de website van de FOD Economie of aanvragen bij je leverancier van stookolie of propaan. Je kan tot 10 januari 2023 een aanvraag indienen.

Vragen? Check deze website of contacteer het Contact Center van de FOD Economie op het nummer 0800 120 33 (gratis nummer) of via stookoliecheque@economie.fgov.be.

 

Verwarmingstoelage

In Zemst Info van juli en augustus informeerden we je al dat wie zijn woning verwarmt met huisbrandolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas onder bepaalde voorwaarden een verwarmingstoelage kan aanvragen. Dit kan met of zonder afspraak aan het onthaal in het gemeentehuis binnen de 60 dagen na levering van de brandstof. Enkel de factuur in de brievenbus deponeren is niet voldoende. Dit was een tijdelijke maatregel omwille van de coronaperiode.

Meer info? socialedienst@zemst.be

Gepubliceerd op dinsdag 19 juli 2022 13.01 uur