Vraag tijdig je evenementen aan!

Gemeente Zemst monitort en evalueert om de vier maanden de evenementen die op het grondgebied plaatsvinden. Opvallend is dat heel wat evenementen niet tijdig aangevraagd werden.

Om alle evenementen vlot te laten verlopen, evalueert het gemeentebestuur actief om organisatoren mogelijke verbeterpunten aan te reiken voor volgende edities. Van september tot december 2019 werden 45 verbindende activiteiten met een muziektoelating en/of inname openbaar domein in onze gemeente aangevraagd. 30% van de evenementen werd echter niet tijdig aangevraagd! Een evenement (met muziektoelating en/of inname openbaar domein) moet ten laatste 2 maanden op voorhand aangevraagd worden via het e-loket. Onmiddellijk na het indienen van je aanvraag krijg je een ontvangstbevestiging. Deze evenementenaanvraag is belangrijk voor jezelf als organisator, voor de medewerkers, de bezoekers, de gemeentelijke diensten, politie en brandweer. Veiligheidsdiensten zijn dan steeds op de hoogte van de activiteiten en kunnen de verantwoordelijken vlot bereiken. Opgelet voor organisatoren van wielerwedstrijden (ook mountainbike!): die wedstrijden moeten minimum 14 weken op voorhand aangevraagd worden aan de hand van het formulier. Aanvragen die niet binnen de 14 weken toekomen, kunnen geen vergunning ontvangen. Als er geen tijdspanne of klassement aan verbonden is, is dit document niet van toepassing (bv. bij een wielertocht).

Gepubliceerd op dinsdag 21 januari 2020 16.47 uur